La Villa di Fontepetrini

De geschiedenis

  HOME

GASTEN

VERBLIJVEN

TARIEVEN

MAP

DE BOERDERIJ

& producten

DE GESCHIEDENIS

PANORAMIC VIEWS

 

 

 

  

 

 


the flag of the St.Pier Maggiore Monastery, painted on a wall of the castle, together with other mysterious inscriptions

 


The internal yard

 


The tower (from east)

 


view from west

 


  further news (only in italian language):

  STORIA DI UNA PROPRIETà IN TOSCANA

  DAL 1066 AL 2000 

  NELLA RICERCA DI  FRANCO CALLIGARIS

 

  (ILLUSTRAZIONI DI MAURIZIO CASONI)

   PAOLO SACCHI EDITORE (Firenze) 2000

 


 

Fontepetrini heeft een eeuwenoude geschiedenis. Eens was ze het eigendom van de edelvrouwe Donna Kisla, die van Franse komaf was. Tegelijk met veel andere landgoederen in de streek werd Fontepetrini door haar aan het klooster van St. Pier Maggiore in Florence gegeven volgens een bekend testament van 1073.


                          

the testament of Donna Kisla


Het testament werd hierna nog meerdere malen door de pauzen van Rome bekrachtigd, zodat het gebied eeuwenlang eigendom van het klooster bleef.

In de 14e  eeuw komt Fontepetrini in handen van de Villani’s, een Florentijnse adellijke familie. De eerste eigenaar uit de familie Villani was  kroniekschrijver, de auteur van de Florentijnse geschiedenis, ten tijde van Dante Alighieri.

Aan deze familie zijn zeker de verfraaiingen aan het hoofdgebouw uit de 15e eeuw toe te schrijven, die de oude middeleeuwse, conventionele constructie veranderde in een villa (“Casa da Signore”)

Aan het einde van de 16e eeuw ging de villa over in de handen van de adellijke familie PITTI en daarna, ongeveer 100 jaar later in die van de familie Geppi.

De afwezigheid van grote restauratiewerkzaamheden in deze periode zou kunnen betekenen dat de villa niet langer in gebruik was als permanent woonhuis, maar slechts als huis op het land voor tijdelijke bewoning.

 In 1690 kocht Girolamo Cantoni da Diacceto de villa van Jacopo Geppi voor 6000 dukaten, vergelijkbaar met 200 ossen of met 430 koeien.

De Cantoni’s da Diacceto vergrootten het landgoed met nieuwe landerijen en handhaafden zich lange tijd. Bij de instelling van het nieuwe landregister door groothertog Lorena (1776) was het landgoed nog steeds eigendom van dezelfde familie.

Vanaf de 2e helft van de 19e eeuw waren verschillende families eigenaar van Fontepetrini. De huidige eigenaar is dat vanaf 1955 en hij heeft heel wat gespendeerd aan de boerderij om het fascinerende karakter ervan te bewaren of liever nog, te vergroten.

 return to home